Odnawialne źródła energii

Oferujemy rozwiązania dla Twojego domu i firmy oparte o fotowoltaikę, energię geotermalną, kolektory słoneczne, energię wiatrową a także wspomagające je technologie oświetlenia LED, wentylacji mechanicznej, ogrzewania i chłodzenia.

Dofinansowanie

Nasza Firma pomoże Ci w odnalezieniu mechanizmów dofinansowania planowanej inwestycji i przeprowadzi za Ciebie cały proces przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz pozyskania środków zewnętrznych.

Budownictwo pasywne i niskoenergetyczne

Współpracujemy z ekspertami zajmującymi projektowaniem i budową domów o niskim wskaźniku zapotrzebowaniu na energię, wykonujemy kompleksowe audyty energetyczne, doradzimy jak zminimalizować straty energii i ciepła, dobierzemy i wykonamy rozwiązania najkorzystniejsze dla Ciebie.

Nasza misja

Zmieniające się realia w zakresie cen energii, ochrony środowiska, nowych norm prawa budowlanego wymagają stosowania nowych rozwiązań technicznych dla budynków w których mieszkamy i prowadzimy biznes. Naszym celem jest stworzenie dla Ciebie dedykowanych rozwiązań dzięki którym wzrośnie Twoje bezpieczeństwo i niezależność, a jednocześnie przy poszanowaniu środowiska naturalnego osiągniesz korzyści ekonomiczne.

Fotowoltaika

Energia geotermalna (pompa ciepła)

Przydomowa wiatrownia

Oświetlenie energooszczędne (LED, latarnia solar)

Budynek pasywny/niskoenergetyczny

Oszczędności / korzyści ekonomiczne

Czy wiesz że?

Twoja inwestycja może zostać sfinansowana nawet w 90 % przy udziale dofinansowania zewnętrznego?

EP czyli wskaźnik określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wynosi obecnie EP=120?

  • Od 1 stycznia 2017 r. – współczynnik wynosić będzie 95
  • Od 1 stycznia 2021 r. – współczynnik wynosić będzie 70

W przyjętej przez Sejm w ltym tego roku ustawie o odnawialnych źródłach energii znalazły się m.in. zapisy mające wpływ na wsparcie energetyki prosumenckiej tj. obowiązek zakupu energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji OZE do 10 kW, po stałej taryfie gwarantowanej przez 15 lat ?